ממסרות תעשייתיות

STREAMER AGITATOR

ממסרה זו תוכננה במיוחד עבור מפעל תהילכי בתחום הפלסטיק. הממסרה מצוידת בבית מיסבים מופרד כדי לאפשר עומס מוגבר למיסבים

תכונות עיקריות:

  • ממסרה פלנטרית במומנט גבוה
  • בית מיסבים מחוזק
  • מבנה הממסרה תעשייתי חזק ועמיד
HONING

HONING

ממסרה זו תוכננה במיוחד עבור מכונת השחזה.
המממסרה מצוידת במספר דרגות הפחתה ובעלת יכולת ביצועית גבוהה ביותר.

תכונות עיקריות:

  • ממסרה בעלת מומנט גבוה
  • גלגלי שיניים מצומנטים ומושחזים
  • שלוש דרגות הפחתה