ממסרות חלזוניות תוצרת גרינשפון

ממסרות חלזוניות המיוצרות מבית גרינשפון, הן ממסרות המיועדות לתנאי עבודה קשים במיוחד.

הממסרה החלזונית מעבירה תנועה בין הגלים שציריהם מצטלבים, אך לא נחתכים.

החילזון דומה בצורתו לבורג הנעה. הוא יכול להיות בעל התחלה אחת או התחלות מספר, דבר שמאפשר תחום גדול של יחסי תמסורת באותו מרחק בין הצירים ואותם ממדי הגלגלים.

הגלגל החלזוני דומה בצורתו לגלגל שיניים גלילי בעל שיניים משופעות (לולייניות), המותאמות לשיני החילזון. לייצור הגלגל החלזוני משתמשים בחומרים בעלי מקדם חיכוך נמוך ועמידים בשחיקה.

ניתן לקבל ממסרות חלזוניות ביחס תמסורת גדול, הן מאפשרות בלימה עצמית (כיוון העברת תנועה הוא אחד בלבד) הודות לדמיון בין החילזון לבורג.

נתונים טכניים

 • גוף הממסרה מיוצר מברזל יציקה אפור בולם זעזועים. מכוסה צלעות להגדלת שטח מעבר החום. החלק התחתון מהווה מיכל שמן ובתוכו שקוע מכלול החילזון.
 • חלזון מיוצר מפלדת ניקל – כרום 15CrNi6 מצומנטת ומחוסמת לקושיות פני שטח 60 HRc. החילזון מושחז בדיוק רב. החילזון וגל המניע מהווים יחידה אחת. החילזון התקני הוא בעל מעלה ימני. 
 • גלגל חלזוני מיוצר מברונזה באיכות מעולה ויצוק ישירות על הטבור מברזל יציקה אפור. שינון הגלגל מבוצע באמצעות כרסום חלזוני בעל פרופיל מושחז.
 • צירים קצוות הגלים מושחזים בסיבולת k6 עבור קטרים עד 50 מ"מ. קצוות גלים עבור קטרים מעל 50 מ"מ מושחזים בסיבולת m6 . שגמים לפי תקןDIN6885/1 .
 • מיסבים כל הצירים נתמכים ע"י מיסבים קוניים וכדוריים בעלי חופש סטנדרטי.
  המיסבים מסוגלים לשאת עומסים רדיאליים וציריים בשילוב. 
 • מערכת שימון וסיכה לכל הממסרות כולל נשם תקני. השימון בהתזה בעזרת שני זורי שמן המורכבים על החלזון.
 • נצילות הממסרה, כתוצאה מתכנון מתקדם ועיבוד מדויק, הנצילויות הנן גבוהות ביותר והן מגיעות עד 85% בהתאם למהירות הסיבוב ויחס התמסורת. הנצילות הנכונה תושג לאחר 30 שעות עבודה בעומס מלא.
 • עומס יתר בהתנעה, כל הממסרות מתוכננות לעמוד במומנט התנעה של 200% במשך 15 שניות, 150% במשך 60 שניות ומומנט יתר של 125% המופיע פעם אחת ביממה במשך 1 שעה .
 • נעילה עצמית במצב מנוחה, ממסרה חלזונית מוגדרת כבעלת נעילה עצמית כאשר לא ניתן להתחיל לסובב אותה מצד גל היציאה. סטנדרט גרינשפון לנעילה עצמית מיחס 30 מעלה.

מוצרים משלימים

 • מיסוב מחוזק בגל יציאה להעברת עומסים רדיאליים גדולים יותר.
 • הרכבת בלם אל חוזר פנימי למניעת סיבוב הממסרות בכיוון ההפוך תחת העומס החיצוני.
 • הרכבת בלם בטיחות מופעל קפיץ ומשוחרר בכוח אלקטרומגנט.
 • הרכבת מזווג אלקטרומגנטי בין גל המנוע החשמלי לגל הכניסה של הממסרה החלזונית הממונעת.
 • בליטות גלים במידות מיוחדות, קדחים מרכזיים לפי תקן DIN 332.