ממסרות פלנטריות

בכל ממסרות גלגלי השיניים המתוארות עד כה מורכבים גלגלי השיניים על גלים שמקומם בממסרת קבוע. יש ממסרות אחרות שבהן גלגל אחד או יותר מורכבים על גלים שמקומם משתנה בעת פעולת הממסרת, כלומר נוסף על התנועה הסיבובית של גלגל השיניים עושה ציר הגל תנועה סיבובית אחרת שמרכז הסיבוב שלה הוא ציר הסיבוב של גלגל מרכזי בממסרת. ממסרות אלה הן ממסרות פלנטריות.

בגיר פלנטרי גלגל שיניים המניע נקרא "שמש", סביב ה-"שמש" מסתובבים לפחות 3 לוויינים, הלוויינים מסתובבים בתוך טבעת הנקרא "זר שיניים פלנטרי". בגיר הפלנטרי, גלגלי הפלנטים נתמכים ע"י "נושא פלנטים" (מחזיק) אליו מחובר ציר היציאה. 
קיימת אפשרות להפוך בממסרה פלנטרית בין ציר כניסה לציר יציאה.

ממסרות פלנטריות הן בעלות יחסי תמסורת גדולים בממדי ממסרת קטנים. 
בממסרות פלנטריות משתמשים גם במערכות הנעה הנדרשות ליחסי תמסורת משתנים. הן מאפשרות להשיג מהירויות יציאה שונות באותה מהירות כניסה לממסרת. 

נתונים טכניים

 • גוף הממסרה עשוי ומיוצר מברזל יציקה אפור בולם זעזועים. החלק התחתון מהווה מיכל שמן ובתוכו שרועים גלגלי השיניים. 
 • גלגלי שיניים מיוצרים מפלדת ניקל – כרום 15CrNi6 מצומנטת ומחוסמת לקושיות פני שטח 60 HRcמושחזים בדיוק רב ברמה AGMA 11, ISO 6 המבטיחים פעולה ארוכה ושקטה של הממסרות. 
 • צירים בעלי קטרים גדולים לקבלת רמת דיוק גבוה וקושי אחיד טוב יותר. קצוות הגלים מושחזים בסיבולת k6 עבור קטרים עד 50 מ"מ. קצוות גלים עבור קטרים מעל 50 מ"מ מושחזים בסיבולת m6 . שגמים לפי תקןDIN6885/1 .
 • מיסבים כל הצירים נתמכים ע"י מיסבים קוניים וכדוריים בעלי חופש סטנדרטי.
  המיסבים מסוגלים לשאת עומסים רדיאליים וציריים בשילוב. 
 • מערכת שימון וסיכה לכל הממסרות כולל נשם תקני.
 • נצילות הממסרה, כתוצאה מתכנון מתקדם ועיבוד מדויק, הנצילויות הנן גבוהות ביותר והן מגיעות עד 97% בהתאם למהירות הסיבוב ויחס התמסורת. הנצילות הנכונה תושג לאחר 10 שעות עבודה בעומס מלא.
 • עומס יתר בהתנעה, כל הממסרות מתוכננות לעמוד במומנט התנעה של 200% במשך 15 שניות, 150% במשך 60 שניות ומומנט יתר של 125% המופיע פעם אחת ביממה במשך 1 שעה .

מוצרים משלימים

 • הרכבת בלם אל חוזר פנימי למניעת סיבוב הממסרות בכיוון ההפוך תחת העומס החיצוני.
 • הרכבת בלם בטיחות מופעל קפיץ ומשוחרר בכוח אלקטרומגנט.
 • בליטות גלים במידות מיוחדות, קדחים מרכזיים לפי תקן DIN 332.